Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2012

pourmoi
Słabi - szukają zemst, 
silni - wybaczają, 
a inteligentni - ignorują.
— .
Reposted byKas900929 Kas900929

October 16 2012

pourmoi
odezwij się czasem
ciekawy jestem
gdzie i z kim teraz
umierasz
— Borszewicz
Reposted fromnamelessberry namelessberry viacytaty cytaty

August 08 2012

pourmoi
"... I'd really like to go to bed, and not to sleep."
— Fifty Shades of Grey

July 03 2012

pourmoi
Dobry pocałunek czujesz między udami mój drogi. Jego czułam wielokrotnie.
— Pokolenie Ikea
Reposted bygoszkocompletelydifferentmissindependent
pourmoi
I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted bynibyjaZuzaCichockaszaaatanbunia

July 01 2012

pourmoi
Nienawidzę fałszywych deklaracji, niespełnionych obietnic i czekania na coś, co i tak nigdy nie nadejdzie.
pourmoi
To nie jest tak, że ja będę zawsze, a Ty tylko wtedy, gdy Ci się chce.
Reposted frommorela morela viacytaty cytaty
pourmoi
Czekanie sprawia że gorzknieje cała słodycz w nas.
— Coma - Leszek Żukowski
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty

June 29 2012

pourmoi
Albo mnie kochaj
albo zostaw w spokoju.
<3
— Besty
Reposted fromlenka024 lenka024
pourmoi
‎Kołyszę się na nitce
nieokreślonych pragnień.
— Poświatowska

June 20 2012

pourmoi

‎Mając takich znajomych, niepotrzebni są wrogowie.

— znalezione.

June 05 2012

pourmoi
8118 fc8c
pourmoi
You're gonna catch a cold
 From the ice inside your soul.
— C. Perri
Reposted from18 18 viacytaty cytaty
pourmoi
jeśli odchodzisz od faceta, to trzymaj się od niego z daleka, nawet jeżeli serce miałoby Ci pękać z bólu.
— Magda M.
pourmoi
"Mam wiarę, że wszystko mogę zmienić i sprawię, że połączy to, co Nas dzieli."
— Grubson.
Reposted fromlafresa lafresa viacytaty cytaty
pourmoi
przykro jest patrzeć jak ludzie zmieniają się pod wpływem innych i gubią to ciepło które kiedyś emitowali.
pourmoi
Nie rezygnuje się z ludzi, których się kocha.
— Gossip Girl
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy viasavor savor
pourmoi
Sil­niej­sza oso­bowość - sil­niej­sze cier­pienie, straszniej­sze upad­ki, większa am­pli­tuda przeżyć. Być sil­nym - to boli.
— Anna Kamieńska.
Reposted fromginger-gato ginger-gato viasavor savor

June 02 2012

pourmoi
Nie marnuj czasu dla kogoś, kto woli go marnować z kimś innym.
pourmoi
To trochę przerażające, że wszystko tak szybko może się po prostu rozpaść.. Czasami duża strata sprawia, że przypominasz sobie, co jest dla ciebie ważne. Czasami w rezultacie okazujesz się silniejszy, rozsądniejszy, lepiej przygotowany na kolejne, duże kłopoty. Czasami.. Ale nie zawsze.

— Greys Anatomy
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viagalawaygirl galawaygirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl